Sep Ira Vs 401k Chart - 2018 Retirement Plan Comparison Solo 401k Vs Sep Ira